Billboardy

Skrzyżowanie Wyszyńskiego z Jagielońską ul. Krakowska 21